Project MA-KE

Foto: Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, MA-KEONTMOETINGS- EN ONTWIKKELPLEK
MA-KE is een creatieve ontmoetings- en ontwikkelplek voor vrouwen van verschillende leeftijden en culturen in Utrecht. In het atelier krijgen vrouwen uit de wijk met afstand tot de arbeidsmarkt, de kans om hun talenten te delen en ontwikkelen en om werkervaring op te doen .

DE UITDAGING
Workshops werden georganiseerd, ruimte en materiaal werd beschikbaar gesteld en een eigen MA-KE tassenlijn werd gelanceerd, waarbij traditionele Turkse en Marokkaanse ambachten werden gecombineerd met eigentijdse en Westerse technieken. Hoe waardevol deze ontwikkelingen ook waren voor de betrokken vrouwen, met oog op de aflopende subsidieperiode moest MA-KE zich doorontwikkelen om – ook financieel duurzaam te kunnen voortbestaan .

INTENSIEF ONTWIKKELTRAJECT
Deze doorontwikkeling van MA-KE werd in eerste instantie gezocht in het starten van een MBO leer-werkopleiding . Het idee was dat er daarmee zowel meer opleidingskansen zouden ontstaan, als subsidiemogelijkheden. Naar aanleiding van deze gedachte is een intensief ontwikkeltraject gestart waarbij de mogelijkheden ervan onderzocht werden.
DOELGERICHT EN OPEN MINDED TOEKOMST CREËREN
Dit werd een traject waarbij de vrouwen van MA-KE ook gezamenlijk onderzochten wat MA-KE voor henzelf betekende, welke toekomst zij voor ogen hadden voor MA-KE, welke behoefte er daadwerkelijk was bij de andere vrouwen in de wijk, welke ontwikkeling er nodig was om die vrouwen daadwerkelijk te ondersteunen in hun economische participatie en welke mogelijkheden voor (commerciële) samenwerkingen er waren.

Een traject waarbij uit onverwachte hoeken inzichten, ideeën en mogelijkheden ontstonden en waarin ook potentiële partners zich aandienden . Met als breed gedragen uitkomst om in te willen inzetten op doorgroei naar een sociale onderneming. Met niet als eerste stap, maar mogelijk wel als volgende stap, om daarbij een complete leer-werkopleiding te starten.
MIJN ROL
Kwartiermaker vanuit Stichting Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland. In opdracht van het Cultuurhuis heb ik het bovenstaande traject opgezet en begeleid , en heb ik op basis daarvan een overzichtelijk en breed gedragen advies uitgebracht voor de toekomst van MA-KE . Voor mij was het een open avontuur, waarin ik me heb laten verrassen door mooie ontmoetingen en nieuwe inzichten, waarbij de vragen die ik stelde veel losmaakten, en waarin ik vanuit een mooie verbondenheid samenwerkte met de betrokken vrouwen van MA-KE.

LEES MEER
Meer lezen over Stichting Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en MA-KE? Zie: www.cultuurhuiskanaleneiland.nl .