Project Startblok Riekerhaven

Foto: Jorien van Rijswijk (De Key)BIJZONDER WOONPROJECT
Op Startblok Riekerhaven wonen 565 jongeren bij elkaar, waarvan de helft jongeren uit Nederland en de andere helft jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Ze hebben verschillende achtergronden , en hetzelfde doel : een goede start in Amsterdam.

BUILDING A FUTURE TOGETHER
De jongeren die er wonen brengen stuk voor stuk hun eigen levenservaring, kwaliteiten en ideeën mee. Die zetten ze in om van het Startblok een prettige woonomgeving te maken: een omgeving waar iedereen zich thuis voelt , wordt gewaardeerd en gesteund. En die bewoners inspireert om het beste uit zichzelf en anderen te halen.
Foto: Ali Awadalla
COMMUNITY, ZELFBEHEER & ZELFORGANISATIE
Niemand kan zo’n omgeving beter creëren dan de jongeren zelf. Alleen zij kunnen met elkaar een gemeenschap opbouwen . Daarom worden bewoners geselecteerd op motivatie en wordt ontmoeting en community vorming gestimuleerd door zelfbeheer en zelforganisatie.
Gezamenlijk hebben de jongeren de verantwoordelijkheid voor het beheer van de woningen en woonomgeving. Alles wat zij zelf kunnen doen, doen zij zelf en daar krijgen ze ook voor betaald. Van de werving en selectie van nieuwe bewoners, tot het oplossen van overlastzaken en het bewaken van de veiligheid, tot het verrichten van dagelijks onderhoud aan de woningen.
Op het Startblok is er ook alle gelegenheid voor eigen initiatief , inspirerende bijeenkomsten en feestjes. Om dat aan te moedigen en te faciliteren is er een zelforganisatiestructuur, een clubhuis en andere ontmoetingsruimten. Het Startblok-concept is weergegeven in een manifest , dat alle bewoners bij de start hebben ondertekend.
Het manifest aan de muur van het clubhuis.
MIJN ROL
Programmamanager vanuit Woonstichting De Key. Woonstichting De Key heeft het Startblok Riekerhaven ontwikkeld, in samenwerking met partners – waaronder de gemeente Amsterdam, Socius Wonen en Vluchtelingenwerk. Vanuit deze rol heb ik het Startblok-verhaal en Startblok-ideaal voor een groot deel bedacht en neergezet, het vanaf de basis ingekleurd, vormgegeven en georganiseerd. Dit door intensieve uitwisseling en samenwerking met de doelgroep, onder andere tijdens Startblok Panel-avonden, en in fantastische `chemie’ met collega’s binnen en buiten Woonstichting De Key.

MEDIA & PRIJZEN
Startblok Riekerhaven was het eerste project waarin op deze schaal jongeren van verschillende afkomsten met elkaar samenwonen. Politieke en bestuurlijke delegaties uit heel Europa en ver daarbuiten kwamen daarom inspiratie opdoen. Ook was er veel media aandacht voor Startblok Riekerhaven, en er zijn prijzen gewonnen . Enkele voorbeelden: Brandpunt+ , Al Jazeera , The Boys Next Door , KWH I-opener prijs , finale Verenigde Naties World Habitat Awards .

LEES MEER
Meer lezen over Startblok Riekerhaven? Zie: www.startblokriekerhaven.nl .